Normes

L’ORDINADOR A L’INSTITUT ES UNA EINA D’ESTUDI. FEU-NE UN BON ÚS.

1- Els ordinadors han d’arribar al centre cada matí amb la bateria carregada

2- L’ordinador ha d’estar sempre guardat, a la motxilla o al calaix, excepte quan el professor/a digui el contrari

3- És recomanable que els ordinadors NO es treguin de la classe a l’hora del pati.

4- NO s’ha d’obrir l’ordinador fins que el professor/a ho indiqui explícitament.

5- Està ESTRICTAMENT PROHIBIDA la instal·lació de programes P2P (Emule, Ares. Elephant, Skype, Bittorrent i similars) a causa que col·lapsen la connexió a la xarxa fins i tot quan estan tancats. No seguir aquesta norma implicarà la restauració del sistema operatiu a la configuració d’inici i serà motiu de sanció.

6- Altres aplicacions com MESSENGER, FACEBOOK, JOCS, MÚSICA, YOUTUBE, WEBCAM, PÀGINES NO AUTORITZADES PEL PROFESSORAT, no es poden fer servir al centre, sinó és amb finalitats educatives.

7- Acompanyant el portàtil s’han de portar auriculars. Els auriculars només es podran fer servir quan ho indiqui el professor/a.

8- És molt recomanable l'ús d'un ratolí i d'una funda per protegir el PC de cops.

9- Quan ens trobem amb un problema tècnic, en cap cas podrem interrompre la classe i hem d’actuar de la següent manera:

  1. Tornar-ho a intentar

  2. Provar altres camins (ex. si un document no s’obre amb Word, ho provarem amb OpenOffice).

  3. Reiniciar l'ordinador

  4. NO pararem en cap cas la classe i esperarem al final per solucionar-lo

Existeix un protocol a seguir en cas d'avaria.

10- Cal fer còpia de seguretat (a un pendrive o a una targeta de memòria) periòdicament dels vostres documents. No es convenient compartir els pendrivers per evitar la transmissió de virus (és millor usar aplicacions com google apps per compartir documents) Cal passar periòdicament l’antivirus.

11- NO es pot compartir material protegit pels drets d’autor.

12- L’aspecte de l’ordinador- salvapantalles, adhesius externs, etc.- serà d’acord als criteris establerts per d’altres materials escolars: es podran personalitzar els ordinadors, tot respectant la normativa de convivència.

13-Tothom té el dret a preservar l’ús de la seva imatge. Per aquest motiu està ESTRICTAMENT PROHIBIDA la captura d’imatges i veus de qualsevol membre de la comunitat educativa sense el seu permís exprés. Penseu que això, fins i tot, pot constituir un DELICTE. Està totalment prohibit l’ús de la webcam sense permís del professorat.

14- Cadascú és el responsable de la cura del seu material informàtic, evitant la seva pèrdua, deteriorament, etc.

15- La instal·lació de programes a l’ordinador (inclosos fons de pantalla, salvapantalles animats, etc.) consumeixen molts recursos i fan que el PC funcioni de forma més lenta.