Departaments

L'equip docent del nostre centre està format pels següents departaments:

Departament d'Expressió                                         
 
PROFESSOR/A
ESPECIALITAT
Montse Pagés Cap depar./E. Visual i Plàstica
Carlos González Educació Visual i Plàstica
Sara Ródenas Educació física
Albert Ávila Educació física
Sergio Juan Educación Física
Toni Izquierdo                                                                                    Música
 Annabel Ligero Música 
Departament de Matemàtiques i Tecnologia
 
PROFESSOR/A    
ESPECIALITAT
Encarna García Cap de departament / Tecnologia
Alicia Guerrero Tecnologia
Irene Valle (Laia Estapé) Tecnologia
Antonio Falque (2/3) / Ramiro Silveyra (1/3) Tecnologia
Assun Ferrer                                                                                             Matemàtiques
Natàlia Garmón                     Matemàtiques 
Ana Abad (Pau Peñarroja) Matemàtiques
Miquel Àngel Gallego                                           Matemàtiques 
Gemma Mayoral Matemàtiques
Departament C.Socials                                               
 
PROFESSOR/A ESPECIALITAT
Rosa M. Sánchez Cap depar./Geografia i Història
Maria José Gómez                                                                                  C. Socials
Jordi Monsó Geografia i Història
Silvia Márquez Geografia i Història
Sònia Domínguez Filosofia
Patrícia Tortajada
Economia
Jordi Corellano                                                                        Religió
Departament de Ll. Estrangeres i Clàssiques  
PROFESSOR/A    
ESPECIALITAT
Pilar Saura                                                                 Cap de departament/Ll. francesa
Sandra Blanca Ll. anglesa
Araceli Prats Ll. anglesa
Kai Jalland (1/2) Sònia Montero (1/2) Ll. anglesa

Eva Prats

Ll. anglesa
Pablo Sánchez Ll. anglesa
Beatriz Belloso (2/3)  Pilar Gárgoles (1/3) LL. Clàssiques
Departament de C. Experimentals  
PROFESSOR/A                                                              
ESPECIALITAT
Isabel Valverde                                                                                                       Cap de departament/Física i Química
Carlos Cruz Física i Química
Muntsa Besnard Biologia i Geologia
Rosa Reina Biologia i Geologia
Gema Roldán Biologia i Geologia
Empar Dalmau Biologia i Geologia
Ramiro Silveyra (1/2) Física i Química
Departament de Ll. Catalana i Ll. Castellana
 
PROFESSOR/A       
ESPECIALITAT
Meritxell Sales Ll. i Lit. catalana
Verònica Crespo                                                                                                 Ll. i Lit. catalana
Fina Córdoba (Anna Bertran) LL. i Lit. catalana
Montse Marquina (1/2) Ll. i Lit. catalana
Eduard Martín Ll. i Lit. catalana
Josep Catasús Ll. i Lit. castellana
Lidia Paredes     Ll. i Lit. castellana
José Luís Cantón Ll. i Lit. castellana
Isabel Chesa (2/3) Pilar Gárgoles (1/3) Ll. i Lit. castellana
Departament d'Orientació  
PROFESSOR/A ESPECIALITAT

Cristina González (2/3) Dolors del Pino (1/3)

Psicopedagoga (USEE)
Luz Galindo Psicopedagoga (USEE)
Marta Cruz Psicopedagoga
Xavier Vilallonga Psicopedagog / tut. A. Oberta
Fran Aguilera Psicopedagog
Cristian Vallvé Aula Oberta
Montse Carreras Especialista Educ. Especial (USEE)
Agnés Diaz Tècnica en Integració Social (TIS)